Szkolenie online 2023 r. - "RODO w administracji publicznej - przepisy i praktyka"

budynek urzędu marszałkowskiego50x50.jpg

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach online w ramach cyklu "SMART Urzędnik”.


Organizator


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Departament Cyfryzacji i Informatyki


Dla kogo?


Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu Województwa Śląskiego zatrudnionych w ramach umowy o pracę, którzy wykonują zadania związane z tematem szkolenia.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej jednostki.
W przypadku chęci udziału większej ilości osób z danej jednostki - wypełnij formularz rejestracyjny – lista rezerwowa.


Termin

24 sierpnia 2023 r. (czwartek)
Formularz rejestracyjny - lista podstawowa (aktywny od 14.08.2023 r. do 21.08.2023 r.)
Formularz rejestracyjny - lista rezerwowa  (aktywny od 14.08.2023 r. do 21.08.2023 r.)

UWAGA! Link rejestracyjny na szkolenie działa jedynie w terminie podanym powyżej. Jeżeli klikniesz w link w innym terminie, pojawi się komunikat: "Rejestracja nie jest możliwa. Minął termin lub został wyczerpany założony limit miejsc".

Forma i czas trwania szkolenia

Szkolenie prowadzimy w formie zdalnej od godziny 8:00 do godziny 14:45.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem MyOwnConference.


Trener


Robert Wakoń


Program szkolenia

 • Wstęp do przetwarzania – podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych administracji publicznej
 • RODO – prawa osób, których dane dotyczą
 • RODO – obowiązek informacyjny
 • Role „stron” przetwarzania
 • Obsługa naruszeń przy przetwarzaniu danych
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych administracji publicznej/zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Warunki przetwarzania danych osobowych administracji publicznej
 • Zapewnienie odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych) – Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • Wskazówki UODO, jak stosować RODO
 • Dobre praktyki w ochronie danych osobowych

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 • Wypełnij prawidłowo formularz rejestracyjny.
 • Podaj następujące informacje: nazwa jednostki, adres jednostki, imię i nazwisko, służbowy adres email, służbowy numer telefonu.
 • O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz otrzymanie maila potwierdzającego udział w szkoleniu. Jeżeli zakwalifikujesz się do udziału w szkoleniu, mail z taką informacją wyślemy na adres mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Aby zapisać się na listę rezerwową szkolenia lub zgłosić więcej osób z danej jednostki, wypełnij formularz rejestracyjny - lista rezerwowa.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w "Regulaminie uczestnictwa w szkoleniu", który znajduje się w załączniku na dole strony.

Kontakt


Jeżeli masz pytania dotyczące szkolenia, skontaktuj się z nami telefonicznie (32) 77 40 288 lub mailowo csi@slaskie.pl  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony