Kontakt


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

godziny pracy: 7:30 - 15:30

 • W sprawach związanych z funkcjonowaniem platformy SEKAP prosimy o bezpośredni kontakt:
  e-mail: sekap@slaskie.pl
  tel. (32) 77 40 295
 • W sprawach związanych z realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ oraz przygotowaniem Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do 2030 roku prosimy o bezpośredni kontakt:
  tel. (32) 77 40 275
 • W sprawach związanych z eksploatacją wojewódzkiej sieci szerokopasmowej prosimy o bezpośredni kontakt:
  e-mail: srss@slaskie.pl
  tel. (32) 77 40 270

Adres elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP:
https://www.sekap.pl/id/2253
Skrytka ePUAP: /UMWSL/skrytka

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony