Wygaszanie platformy SEKAP

SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to platforma, która działała w województwie śląskim umożliwiając świadczenie usług administracji publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców drogą elektroniczną.

Platforma SEKAP (sekap.pl) działała od 25 kwietnia 2008 roku. Obejmowała teleinformatyczne środowisko dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej oraz oferowała realizację niemal 800 e-usług w ponad 100 instytucjach i urzędach w regionie. Poprzez SEKAP można było zapoznać się z opisem usług świadczonych przez Urząd, złożyć elektroniczny wniosek, pismo, odebrać odpowiedź z Urzędu. Platforma umożliwiała załatwienie spraw administracyjnych przez Internet, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony