Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

Stworzenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2020+ jest konsekwencją zarówno zmian w otoczeniu społeczno-ekonomicznym oraz technologicznym, jak i nowych, zmienionych dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie województwa i kraju.

Strategia koncentruje się na trzech głównych celach: rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększeniu dostępności danych publicznych oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych. Ma ona wspierać wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki m.in. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i szerokie udostępnianie danych publicznych.
Założeniem realizacji Strategii jest przyczynienie się  do podniesienia potencjału regionu w obszarach wybranych jako inteligentne specjalizacje, szczególnie w zakresie projektowania, świadczenia i korzystania z zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Wdrażanie Strategii wymaga przede wszystkim zgodnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Rolą samorządu wojewódzkiego jest stworzenie ram dla takiej współpracy i jej animowanie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony