Bezpłatne autoryzowane warsztaty ONLINE z zakresu pracy, przetwarzania i publikowania w chmurze oraz bezpieczeństwa IT

Infografika z napisem Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego do udziału w bezpłatnych autoryzowanych warsztatach ONLINE z zakresu pracy, przetwarzania i publikowania w chmurze oraz bezpieczeństwa IT w ramach cyklu "SMART Urzędnik" realizowanych, jako jedno z zadań "Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do 2030 roku". Poszczególne warsztaty mają na celu przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji.

Warsztaty mają 2 różne zakresy tematyczne:

  1. Microsoft - AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure (4 dni szkoleniowe)
    termin: 29.08-01.09.2022 r.
    godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

termin: 20-23.09.2022 r.
godz.: 9.00-16.00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

  1. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA +) (5 dni szkoleniowych)
    termin: 12-16.09.2022 r.
    godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 3 grup liczących maksymalnie po 12 osób każda.

Z jednej jednostki samorządu terytorialnego, do udziału może zostać zgłoszona tylko jedna osoba, która może wziąć udział tylko w jednym z trzech warsztatów. Przy czym ta sama osoba może się zarejestrować na dwa, różne warsztaty, z czego jeden na liście podstawowej, a drugi na liście rezerwowej.

UWAGA!

Ilość miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę na oznaczone odpowiednio formularze: podstawowy i rezerwowy.

W przypadku, gdy lista podstawowa uczestników na dany warsztat nie będzie kompletna, wówczas do udziału będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdziecie Państwo w Regulaminie uczestnictwa w warsztatach online

Wszystkie z wymienionych warsztatów będą prowadzone przez autoryzowanych, wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, posiadających wiedzę praktyczną i odpowiednie certyfikaty branżowe.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają Zaświadczenia o ukończeniu autoryzowanych warsztatów.

Kontakt w sprawie szkoleń z pracownikami Departamentu Cyfryzacji i Informatyki: tel. (32) 77 40 296.

Programy warsztatów znajdują się w załączniku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony