Cyfrowe Województwo

Informacja nt. realizowanego grantu pn. „Śląskie Cyfrowe”

logo_przerobione2.png

Województwo Śląskie przystąpiło do konkursu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W wyniku konkursu w dniu 28.08.2023 podpisano umowę o powierzenie grantu.

Celem grantu „Śląskie Cyfrowe” jest wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Głównym działaniem w ramach grantu jest refundacja poniesionych już wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na zakup sprzętów podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony