Bezpłatne autoryzowane warsztaty ONLINE z zakresu administracji serwerem, SQL oraz bezpieczeństwa IT

w ramach cyklu "SMART Urzędnik"

Logo z konturami województwa śląskiego i napisem Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030

Serdecznie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego do udziału w bezpłatnych autoryzowanych warsztatach ONLINE z zakresu administracji serwerem, SQL oraz bezpieczeństwa IT w ramach cyklu "SMART Urzędnik" realizowanego, jako jedno z zadań "Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do 2030 roku". Poszczególne warsztaty mają na celu przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji.

Warsztaty mają 4 różne zakresy tematyczne:  

 1. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA +) (5 dni szkoleniowych)
  termin: 10-14.05.2021 r.
  godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

 1. CompTIA Security+ (5 dni szkoleniowych)
  termin: 17-21.05.2021 r.
  godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

 1. Microsoft WS-011T00 Windows Server 2019 Administration (5 dni szkoleniowych)
  termin:
  17-21.05.2021 r.
  godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

 1. Microsoft - 20761 Querying Data with Transact-SQL (5 dni szkoleniowych)
  termin:
  24-28.05.2021 r.
  godz.: 9:00-16:00

formularz - lista podstawowa
formularz - lista rezerwowa

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 4 grup liczących maksymalnie po 15 osób każda. 

Z jednej jednostki samorządu terytorialnego, do udziału może zostać zgłoszona tylko jedna osoba, która może wziąć udział tylko w jednym z czterech warsztatów. Przy czym ta sama osoba może się zarejestrować na dwa, różne warsztaty, z czego jeden na liście podstawowej, a drugi na liście rezerwowej (pod warunkiem, że warsztaty nie będą odbywały się równocześnie).

UWAGA!

Ilość miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę na oznaczone odpowiednio formularze: podstawowy i rezerwowy. 

W przypadku, gdy lista podstawowa uczestników na dany warsztat nie będzie kompletna, wówczas do udziału będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdziecie Państwo w Regulaminie uczestnictwa w warsztatach online

Wszystkie z wymienionych warsztatów będą prowadzone przez autoryzowanych, wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, posiadających wiedzę praktyczną i odpowiednie certyfikaty branżowe. 

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają Zaświadczenia o ukończeniu autoryzowanych warsztatów.

Kontakt w sprawie szkoleń z pracownikami Departamentu Cyfryzacji i Informatyki: tel. (32) 77 40 275.

 

Więcej informacji o autoryzowanych warsztatach

 1. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA +) (5 dni szkoleniowych)

termin: 10-14.05.2021 r.
godz.: 9:00-16:00
Trener: Marek Biesiadecki

Program ramowy:

 1. Wyjaśnienie znaczenia kontroli bezpieczeństwa i wywiadu bezpieczeństwa
 2. Wykorzystywanie danych o zagrożeniach i danych wywiadowczych
 3. Analiza danych monitorowania bezpieczeństwa
 4. Zbieranie i sprawdzanie danych monitorowania bezpieczeństwa
 5. Wykorzystanie śledztw informatycznych i technik analizy wskaźników
 6. Stosowanie procedur reagowania na incydenty
 7. Stosowanie ram ograniczania ryzyka i procedur zabezpieczeń
 8. Zarządzanie problemami w zabezpieczeniach
 9. Stosowanie rozwiązań bezpieczeństwa do zarządzania infrastrukturą
 10. Zrozumienie istoty i zasad prywatności i ochrony danych
 11. Stosowanie rozwiązań bezpieczeństwa dla pakietu Software Assurance
 12. Stosowanie rozwiązań bezpieczeństwa dla chmury i automatyzacji zadań
 1. CompTIA Security+ (5 dni szkoleniowych)

termin: 17-21.05.2021 r.
godz.: 9:00-16:00
Trener: Adam Kornacki

Program ramowy:

 1. Porównywanie i kontrastowanie ataków
 2. Porównywanie i kontrastowanie kontroli bezpieczeństwa
 3. Ocena postawy bezpieczeństwa za pomocą narzędzi programowych
 4. Wyjaśnienie podstawowych pojęć kryptografii
 5. Wdrażanie infrastruktury klucza publicznego
 6. Wdrażanie kontroli zarządzania tożsamością i dostępem
 7. Zarządzanie usługami dostępu i kontami
 8. Wdrażanie bezpiecznej architektury sieci
 9. Instalowanie i konfigurowanie urządzeń zabezpieczających
 10. Instalowanie i konfigurowanie zabezpieczeń dostępu bezprzewodowego i fizycznego
 11. Wdrażanie bezpiecznego hosta, urządzeń mobilnych i systemów wbudowanych
 12. Wdrażanie protokołów bezpiecznego dostępu do sieci
 13. Wdrażanie bezpiecznych aplikacji sieciowych
 14. Wyjaśnienie koncepcji zarządzania ryzykiem i odzyskiwania po awarii
 15. Podsumowanie koncepcji bezpiecznego tworzenia aplikacji
 16. Wyjaśnienie koncepcji bezpieczeństwa organizacji
 1. Microsoft WS-011T00 Windows Server 2019 Administration (5 dni szkoleniowych)

termin: 17-21.05.2021 r.
godz.: 9:00-16:00
Trener: Jacek Ścisławski

Program ramowy:

 1. Omówienie administracji Windows Server 2019
 2. Omówienie serwisów identyfikacji tożsamości
 3. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server
 4. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server
 5. Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server
 6. Wysoka dostępność w systemie Windows Server
 7. Disaster recovery w Windows Server 2019
 8. Bezpieczeństwo Windows Server 2019
 9. RDS w Windows Server 2019
 10. Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server
 11. Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server
 12. Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server
 1. Microsoft - 20761 Querying Data with Transact-SQL (5 dni szkoleniowych)

termin: 24-28.05.2021 r.
godz.: 9:00-16:00
Trener: Tomasz Skurniak

Program ramowy:

 1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2016
 2. Wprowadzenie do zapytań T-SQL
 3. Pisanie zapytań SELECT
 4. Odpytywanie wielu tabel
 5. Sortowanie I filtrowanie danych
 6. Praca z typami danych SQL Server 2016
 7. Używanie języka DML w celu modyfikowania danych
 8. Używanie funkcji wbudowanych
 9. Grupowanie i agregowanie
 10. Używanie podzapytań
 11. Używanie operatorów zbiorów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony