Konsultacje społeczne projektu "Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030"

W dniu 27 maja 2020 r. zgodnie z Uchwałą zarządu nr 1161/130/VI/2020 rozpoczęto konsultacje projektu "Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030"

Projekt "Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030" stanowi aktualizację dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+".

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze wytyczenie nowych celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku.

Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony