Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Jednym z podstawowych celów budowy ŚRSS było pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną obszarów województwa wykluczonych cyfrowo – tzw. białych i szarych plam.

pomieszczenie serwerowni z szafami rackowymi

Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” (ŚRSS) został zrealizowany przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Wartość projektu wyniosła ponad 44 mln zł. Projekt w 85% został sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część pochodziła ze środków własnych Województwa Śląskiego. W ramach projektu powstała infrastruktura światłowodowa o długości 454,76 km. Budowa sieci została zakończona w grudniu 2015 roku.

Jednym z podstawowych celów budowy ŚRSS było pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną obszarów województwa wykluczonych cyfrowo – tzw. białych i szarych plam. W efekcie powstała sieć składająca się z dwóch oddzielnych części: północnej o długości 251,28 km i południowej, która liczy 203,48 km. Część północna łączy m.in. Tarnowskie Góry, Lubliniec, Kłobuck, Częstochowę, Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W zasięgu części południowej znajdują się m.in. Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Wodzisław Śląski, Rybnik i Racibórz.

Charakterystyka projektu:
W ramach inwestycji powstał rurociąg kablowy składający się z czterech rur o średnicy 40 mm. W jednej rurze umieszczony został światłowód z 72 włóknami. Powstało 58 węzłów szkieletowych z czego 17 węzłów (typu A) zostało zlokalizowanych w miastach powiatowych. Węzły te są zlokalizowane w pomieszczeniach teletechnicznych, serwerowniach (własnych lub współdzielonych z innymi operatorami) lub kontenerach. Przełącznice światłowodowe są zabudowane w 19'' szafach teleinformatycznych. Węzły szkieletowe typu B – 41 sztuk - znajdują się w miastach gminnych oraz mniejszych miejscowościach. Węzły te są zlokalizowane w wydzielonych studniach kablowych, umieszczonych przy trasie sieci szkieletowej. Wyposażone są w mufo-przełącznice umożliwiające połączenie z wieloma kablami światłowodowymi innych operatorów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Powrót na początek strony