Przyłączenie do SEKAP

Partnerem SEKAP może zostać podmiot, działający na obszarze województwa śląskiego będący jednostką samorządu terytorialnego lubinnym podmiotem realizującym zadania publiczne, który zawarł z Województwem Śląskim Umowę o współpracy w ramach systemu SEKAP.

Partner po otrzymaniu umowy  podpisanej przez Województwo Śląskie określa z których komponentów systemu SEKAP będzie korzystał poprzez przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokumentu „Zlecenie uruchomienia dostępu do systemu SEKAP do Umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP”.

 Na system SEKAP składają się następujące komponenty:

  1. Platforma e-Usług Publicznych SEKAP (identyfikator: B_PeUP),
  2. System poczty elektronicznej (identyfikator: P_eMail),

Przystąpienie do Systemu SEKAP jest BEZPŁATNE (w dokumencie „Regulamin korzystania z systemu SEKAP” oraz „Wymagania Techniczne” zostały opisane warunki techniczne jakie powinna spełniać infrastruktura indywidualna Partnera).

Dokumenty dotyczące przyłączenia do systemu SEKAP znajdują się poniżej (w załącznikach).

Procedura przyłączenia nowego Partnera do systemu SEKAP:

  1. Podmiot, który chce przyłączyć się do systemu SEKAP, wypełnia i podpisuje dokument: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP (2 egzemplarze).
  2. Odsyła wszystkie egzemplarze  (2 sztuki)  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na adres ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
  3. W następnym kroku umowa  jest przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego i podpisywana przez Zarząd.
  4. Po dokonaniu wszystkich formalności podpisany egzemplarz umowy odsyłany jest do Partnera, natomiast drugi egzemplarz zostaje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
  5. Podmiot, który otrzymał podpisaną umowę już jako Partner, wypełnia dokument „Zlecenie uruchomienia dostępu do systemu SEKAP do Umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP”, w którym oznacza komponenty, z których podmiot chce korzystać (w dokumencie „Regulamin korzystania z systemu SEKAP” zostały opisane warunki techniczne dot. uruchomienia poszczególnych komponentów oraz informacje i załączniki jakie należy uzupełnić i dołączyć do Zlecenia).

Więcej informacji na ten temat udzielą Państwu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Cyfryzacji i Informatyki - (32) 77 40 295; (32) 77 40 296; (32) 77 40 297.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Powstańców 34

tel. +48 (32) 77 40 282
e-mail: ci@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony